איכות הביסוס בדיקות והערכות לביסוס מבנים

ת.ד. 555 פתח תקווה
מיקוד 49104

דוא"ל: gushi@qbasing.co.il
נייד: 054-5378372
פקס: 03-9348010