054-5378372

בדיקה אולטרא סונית

הבדיקה האולטרא סונית מאפשרת לגלות ולבדוק פגמים, שאין אפשרות לגלות ולבדוק בשיטות בדיקה אחרות. שיטה זו מתאימה במיוחד לאלמנטים עמוקים ולכלונסאות בעלי קוטר גדול.

לצורך הבדיקה יש להתקין בכלונס – בזמן היציקה – לפחות שני צינורות ברזל או פלסטיק קשיח בקוטר של 50 מ"מ ("2) לכל הפחות, ולמלאם במים לפני הבדיקה. מספר גדול יותר של צינורות ייתן כיסוי טוב יותר של חתך הכלונס הנבדק (בהתאם לקוטר הכלונס).

במהלך הבדיקה מורדים על ידי כבלים משדר ומקלט אל תחתית הצינורות המותקנים בכלונס. תוך כדי משיכת הכבלים במקביל כלפי מעלה, משודרים פולסים אולטרא סוניים על ידי המשדר, ואלו נקלטים על ידי המקלט. גלגלת המופעלת באמצעות הכבלים מודדת את עומק הכלונס, ונתוני השידור והקליטה של הפולסים עוברים דרך הכבלים למחשב. הנתונים הנקלטים יוצרים גרף של זמן הגעת הפולסים ואנרגיה דרך הבטון , ביחס לעומק המדידה. אם מתגלה פגם במהלך הבדיקה, הציוד מאפשר לבצע גם סקירת טומוגרפיה, למפות את אזור הפגם, ולגלות את מיקומו וגודלו המדויק. כמו כן מאפשרת סקירת הטומוגרפיה להעריך את חוזק הבטון בכל חתך רוחב. ככל שמספר הצינורות שהותקן גדול יותר, המידע שמתקבל רב ומדויק יותר.

סקירת טומוגרפיה

בדיקת הטומוגרפיה מתבצעת בכלונסאות בעלי קוטר גדול, המשמשים בעיקר למבנים גדולים, כמו גשרים ובניינים גבוהים. מטרתה העיקרית היא להראות במדויק את גודל הפגם ואת מיקומו, על מנת להקטין ככל הניתן את עלות התיקון.

ניתן לבצע את הבדיקה לאחר שהבטון התקשה במעט והגיע לחוזק מסוים, בדרך כלל לאחר כחמישה ימים מהיציקה. העומק המדווח הוא העומק המדוד עד תחתית הצינור הקצר מבין צמד הצינורות המשמשים בבדיקה, ולא עומק תחתית הכלונס בפועל.

איכות הביסוס מבצעת את הבדיקה האולטרא סונית באמצעות
CHUM (Cross Hole Ultrasonic Monitor) מתוצרת Piletest.com