054-5378372

בדיקה סונית

בדיקות סוניות מאפשרות לנו לקבל מידע על הכלונסאות הנבדקים ביחס לאורכם ולרציפותם. אם קיימים פגמים בכלונסאות, הבדיקה מלמדת על עומקם וחומרתם.

הבדיקה הסונית אינה דורשת הכנות מיוחדות, ונעשית על כלונס נקי. עלות הבדיקה אינה גבוהה ביחס לחלופות האפשריות (בדיקות אולטרא סוניות וקידוחי גרעין). זמן הבדיקה קצר, והפקת התוצאות היא מהירה. הבדיקה נדרשת כיום על ידי מרב יועצי הקרקע, קונסטרוקטורים, מהנדסים ומפקחים בכל סוגי המבנים.

ביצוע בדיקה סונית

הבדיקה מבוצעת באמצעות פטיש פלסטי המכה על הכלונס ומשדר גל הנע לתחתית הכלונס. בדרכו חזרה נקלט הגל על ידי גלאי, ומאפשר למכשיר הבדיקה לבצע ניתוח גראפי לגבי עומק הכלונס ורציפותו. ניתן לבצע את הבדיקה 5 – 7 ימים או יותר ממועד היציקה – עד אז יש להימנע מביצוע עבודות טפסנות וברזל בכלונסאות.

דיוק הבדיקה הסונית מושפע ממספר גורמים, שככל שנדייק בנתוניהם כך תקטן הסטייה: עומק הכלונס, גיל הבטון, סוג הבטון, פרופיל הקרקע ומקרים מיוחדים שקרו במהלך הקידוח והיציקה. למרות כל זאת, הנתונים משתנים בין כלונס לכלונס שנבדק, ולכן תיתכן סטייה של 10% ± בקביעת העומק. הבדיקה אינה נותנת מידע לגבי תסבולת הכלונס, ונותנת מידע מוגבל לגבי איכות הבטון.

על מנת שתוצאות הבדיקה תהיינה יעילות ומדויקות ככל הניתן, על ראש הכלונס להיות מסותת עד לקבלת בטון חלק ללא סדקים, ונקי משאריות סיתות, בנטוניט ופסולת. בבדיקה על כלונס שלא הוכן כראוי, עלולה להתקבל טעות בפענוח הבדיקה.

הגל המוחזר מושפע משינויים בחתך הרוחב ומהחיכוך לאורך מעטפת הכלונס. ניתן להפריד בפענוח הבדיקה בין שני גורמים אלו, רק אם יהיה מספיק מידע לגבי פרופיל הקרקע וכמות כלונסאות נאותה לבדיקה. הגל הנע לאורך הכלונס מאבד אנרגיה כתוצאה מהחיכוך במעטפת. בסלעים ובקרקעות בעלות צפיפות גבוהה עד גבוהה מאוד, יתכן מצב שבו לא יתקבל החזר ברור של הגל מקצה הכלונס. מקרים אלו עלולים להתרחש כאשר יחס אורך הכלונס לקוטרו הוא בין 20 ל-40 (היחס תלוי בגודל החיכוך).

מאחר שפגם חמור או אי-רציפות בכלונס יגרמו להחזר מלא של הגל, הבדיקה בשיטה הסונית לא תספק מידע בנוגע למצב הכלונס מתחת לפגמים אלו. כמו כן לא ניתן להבחין בין פגם גדול לבין סדק בחתך הכלונס.

איכות הביסוס מבצעת את הבדיקה הסונית באמצעות
PET (Pile Echo Tester) מתוצרת Piletest.com.