054-5378372

בדיקות הערכת עומק

במקרים מסוימים, שבהם רוצים להוסיף עומס על כלונס קיים, למשל בתוספת בנייה לפי תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38), יש צורך להעריך את עומק הכלונסאות הקיימים.

הבדיקה דרושה על מנת שהמתכנן ויועץ הביסוס יוכלו להתחשב במצב הקיים, ולתכנן את החיזוקים הנחוצים לתוספת הבנייה הנדרשת. בדיקת הערכת עומק מתבצעת בשיטה הסונית, היא מאפשרת להעריך עומק של כלונס קיים, שעומקו בפועל אינו ידוע. בשונה מבדיקה סונית רגילה, שבה ידוע עומק הכלונס שבוצע בפועל, בבדיקת הערכת עומק נבדקים לרוב כלונסאות ישנים, אשר גילם מגיע לעיתים ל-25-30 שנים, ותכניות הביצוע המקוריות אינן בנמצא.

ביצוע בדיקת הערכת עומק

הבדיקה מתבצעת על צידו של כלונס שנחשף, ונמצא מתחת לכל גוף קונסטרוקטיבי אחר, כגון קורה, קיר או עמוד. יש לנקות היטב את הכלונס הגלוי, ולאפשר גישה נאותה למקום הבדיקה. בבדיקה זו חסרים בדרך כלל נתונים כמו גיל הבטון, שיטת הביצוע, סוג הבטון וחוזקו. על הכלונס הנבדק מחוברים קורות, קירות ועמודים, שמשפיעים לעיתים על צורת החזרה של גל הבדיקה.

בדיקת הערכת עומק דורשת ניסיון ומיומנות רבה בתהליך הבדיקה והפענוח תוך התייחסות רבה למיקום הבדיקה, השוואה בין כלונסאות סמוכים ומידע על פרופיל הקרקע. חריג או פגם כלשהו בכלונס הדורש הערכת עומק, יכול להיראות כקצה הכלונס – ללא יכולת לאבחן את המשכו.